Wij kunnen u mededelen dat de stichting  Weg & Bouw Museum is overgenomen en verder gaat als :

 

Stichting BouwmachinesvanToen

Dit met een nieuw bestuur die het plan heeft om de machines te gaan onderbrengen op een nieuw te ontwikkelen locatie in Vinkel,

hier is het de bedoeling om het materieel weer in een goede werkende staat terug te brengen zodat er een soort “werkend museum” ontstaat, komende tijd worden hiervoor de plannen verder ontwikkeld en uitgevoerd.

Het nieuwe bestuur bestaat uit :

 

-          Huub van Dijk                    (voorzitter)

-          Adrienne Ploegmakers      (penningmeester)

-          Anton Monshouwer           (secretaris)

-          Ad Gevers                          (bestuurslid)

-          Gilbert Ploegmakers         (bestuurslid)

-          Dirk Hoeke                         (bestuurslid)

-          Niels Hoeke                       (bestuurslid)

Het  “museum”  wordt voortgezet onder de nieuwe werknaam :  BouwmachinesvanToen - Museum

Momenteel is de website in ontwikkeling de facebook pagina is reeds online.

 

 

Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

 

   

 

   
   
   
  Onze Folder :
   
 
   
   
   
 

 

Gegevens m.b.t. de ANBI :

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet.
De status geeft het museum ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan.
Op 1 Januari 2016 is de Stichting museum wegenbouwmachines of terwijl het Weg & Bouw museum van naam veranderd.
De nieuwe naam is :  Stichting BouwmachinesvanToen.
Hierdoor zal in het Jaarverslag, de financiële verantwoording en het beleidsplan tot 31 december 2015 nog gesproken worden
Over het Weg & bouwmuseum.
 
Naam :
BouwmachinesvanToen.

Geregistreerd bij de belastingdienst onder de naam :

Stichting BouwmachinesvanToen.
Nummer Kamer van Koophandel :
41047645
RSIN/fiscaal nummer :
8067 87 351
 
Doelstelling :

De doelstelling van de Stichting BouwmachinesvanToen is :
  • Het in beeld brengen van de ontwikkeling in de Grond Weg en Waterbouw en het daarbij gebruikte materieel in het bijzonder,
  • het verwerven, renoveren, beheren en onderhouden van oude bouwmachines, documentatie, films en video's, maquette's enz. ;
  • het geven van inzicht in de ontwikkeling van het vakgebied ;
  • het kweken van interesse bij jongeren voor het volgen van een opleiding in de bouw en wegenbouw.
 
Contactgegevens :
 
Postadres :
Stichting BouwmachinesvanToen.
Koksteeg 25
5381 HB  VINKEL.

 

Website: www.bouwmachinesvantoen.nl

Email: info@bouwmachinesvantoen.nl
 
Bestuurssamenstelling :

Het dagelijks bestuur van Bouwmachines van Toen wordt gevormd door :
• Voorzitter :                               Dhr.  H. van Dijk
• Secretaris :                              Dhr.  A. Monshouwer
• Penningmeester :                    Mevr.  A. Ploegmakers
• Algemene bestuursleden :     Dhr.  G. Ploegmakers
                                                      Dhr.  A. Gevers
                                                      Dhr.  D. Hoeke
                                                      Dhr.  N. Hoeke
Beleidsplan :
Zie onderstaand.
 
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Zie onderstaand.
Financiële verantwoording:

 

Zie onderstaand.

 

Beloningsbeleid :
De bestuursleden en vrijwilligers van het museum zijn op vrijwillige basis werkzaam en kunnen maximaal voor een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,00 per jaar in aanmerking komen.
De uitzondering op deze regel per 1 februari 2014 was de manager van het museum. 
   
   
   
 

Jaarverslag 2016

 

Het jaar 2016 was allereerst het jaar waarin de naam Bouwmachinesvantoen als nieuwe naam gevoerd werd. De oude naam ‘Weg en bouwmuseum’ is daarmee komen te vervallen. Waar in het jaar 2015 vooral de overdracht en het voorzichtig kijken naar de toekomst nog de aandacht vroegen, stond 2016 in het teken van de opbouw van een nieuw initiatief. Een nieuw initiatief waarin ‘Ontdek en beleef’ centraal staan. Het huidige bestuur heeft nadrukkelijk voor een actieve koers gekozen die meer op ervaren, beleven en ontdekken is gericht. Een koers die ook gericht is op doelgroepen buiten het vakgebied van de civiele techniek. ‘Ontdek en beleef’ is dan ook het motto dat op de nieuwe locatie van de Stichting Bouwmachinesvantoen een grote rol zal gaan spelen. Daarnaast zal de stichting met enkele collectiestukken aan diverse evenementen gaan deelnemen.

 

In 2016 is gestart met het uitwerken van de plannen voor een nieuwe locatie waar de collectie tentoongesteld zal worden. Als de ontwikkelingen dezelfde positieve weg blijven volgen zoals deze nu is ingeslagen, dan is de locatie medio 2018 beschikbaar als tentoonstellingsruimte.

 

Tussen alle gewone bestuurstaken door is er een begin gemaakt met het opzetten van een nieuwe website. Op de website zal het bestaande fotoarchief van Huub van Dijk en de collectie van het voormalige Weg en bouwmuseum digitaal beschikbaar worden gemaakt. Naast de website is ook de Facebookpagina van BouwmachinesvanToen live gegaan.

 

Voorafgaand aan de beschikbaarheid van de vaste locatie heeft de stichting in 2016 deelgenomen aan drie evenementen:

- Op de technische contactdagen te Almere zijn twee machines tentoongesteld op de stand van de BMWT.

- Voor de organisatie van het Twents Oldtimer Festival in Tilligte heeft Bouwmachinesvantoen het Onderdeel ‘Grondverzet’ ingevuld.

- Tijdens het evenement ‘Op herhaling’ heeft Bouwmachinesvantoen enkele grondverzetmachines geleverd en ook hier het onderdeel ‘grondverzet’ verzorgd.

 

Naast de technische contactdagen - wat echt een vakgebiedgebonden evenement is - werd ook deelgenomen aan evenementen buiten het vakgebied. Zo wordt het evenement ‘Op herhaling’ georganiseerd door het Geniemuseum te Vught en heeft dus een militaire achtergrond. Het Twents Oldtimer Festival is meer een breed oldtimer-evenement waar klassieke auto’s, vrachtwagens, oud gereedschap, landbouwmaterieel en grondverzet getoond worden.

Ook voor de jonge geďnteresseerden was er een programma verzorgd: voor deze groep werd een minibouwplaats ingericht en een kleurwedstrijd gehouden.

De twee laatstgenoemde evenementen zijn echt meer de levendige evenementen waar oldtimers werkend en rijdend te zien zijn. Iets wat geheel past binnen onze koers ‘Ontdek en beleef’.

 

Met een kleine groep vrijwilligers is gestart met het weer werkend maken van enkele collectiestukken. In 2016 is gestart met de totale restauratie van de NCK 305 Dragline. Het bestuur is van mening dat deze machine door zijn belangrijke culturele waarde behouden dient te worden als mobiel erfgoed. Daarnaast is ook de laatste machinist  van de NCK als vrijwilliger bij de stichting werkzaam, waarmee dus ook orale geschiedenis aanwezig is.  De verwachting is dat de restauratie eind 2017 is afgerond.

De Hovers 500 dragline heeft een grote onderhoudsbeurt gekregen en is hierdoor weer volledig operationeel. Na deze onderhoudsbeurt heeft de machine op het Twents Oldtimer Festival sinds jaren weer zijn eerste grond verzet.

Eind 2016 is gestart met het werkend maken van de Barber Green SA41 asfaltafwerkmachine. Na jarenlang stilgestaan te hebben, zijn delen vastgeroest en is het electrische systeem deels vergaan. Naar verwachting zal ook deze machine medio 2017 weer werkend zijn.

In 2016 is eveneens de Hovers-wals weer werkend en sturend gemaakt. Ondanks dat de wals zich in optisch goede staat bevond, waren er diverse lekkages in het hydraulische systeem. Ook heeft de machine weer een kap op de motor gekregen.

Naast hierboven specifiek benoemde machines hebben ook enkele walsen een onderhoudsbeurt gekregen.

 

Namens het bestuur

 

 

   
   
   
 

Samenvatting van het beleidsplan

 

Inhoudsopgave :

1.       Voorwoord

2.       Doelstellingen Stichting

3.       Beleidsstrategie

4.       Strategie 2017

5.       Conclusie/toekomst visie

 

1. Voorwoord :

Het (voormalige) wegenbouwmuseum te Harderwijk heeft in de loop der jaren een grote collectie opgebouwd die een goed overzicht geeft in de ontwikkelingen binnen het vakgebied van de wegenbouw in Nederland. De collectie was zeer divers en van groot belang voor het Nederlandse cultureel- en industrieel erfgoed. Het machinepark dat deel uitmaakte van de collectie,  geeft ook een uitstekend inzicht in de ontwikkeling van de techniek en het industrieel ontwerp. Door de sluiting van het wegenbouwmuseum te Harderwijk dreigde een bijzondere collectie geheel te verdwijnen. Een groot deel van het machinepark valt nu binnen de collectie van de  Stichting BouwmachinesvanToen en is ondergebracht op een nieuwe locatie.  

 

2. Doelstellingen Stichting :

·    Het zijn van een erfgoedcentrum door middel van het beheren van het cultureel en industrieel erfgoed met betrekking tot      Grondverzet- en Wegenbouwmachines.

·    Het uitdragen van het cultureel en industrieel erfgoed met betrekking tot Grondverzet- en Wegenbouwmachines door middel van het     deelnemen aan landelijke evenementen. En, na opening nieuwe locatie, het overzichtelijk tentoonstellen en informeren van het publiek.

·    Het beheren van de  huidige collectie machines, foto’s, documentatie en memorabilia.

·    Het herstellen en conserveren van de huidige collectie materieel behorende tot het vakgebied van de wegenbouw.

·    Het verzamelen van machines, foto’s, documentatie en memorabilia en films (indien mogelijk) binnen het vakgebied van de grondverzet- en wegenbouw.

·    Het enthousiasmeren van publiek voor het vakgebied. Met extra aandacht voor de jonge bezoeker om zodoende de interesse voor het vakgebied te genereren.

·    Contacten met de ‘zakelijke’ markt onderhouden om zo ook een draagvlak te behouden/krijgen binnen het vakgebied.

 

3. Bedrijfsvoering :

De Stichting BouwmachinesvanToen heeft geen winstoogmerk, maar zal wel een gezonde financiële basis moeten behouden. Sinds begin 2016 heeft het nieuwe bestuur de volledige zeggenschap over de tegoeden van het voormalige Weg- en bouwmuseum. Vanaf 2016 kan dan ook gestart worden met het tot uitvoering brengen van de nieuwe koers. Het bestuur is in de periode 2016 en 2017 bezig met het opzetten van de nieuwe organisatie en het omvormen naar het nieuwe beleid. Ook is het bestuur bezig met het ontwikkelen van de nieuwe locatie waar de collectie weer een vaste opstelling kan krijgen.

Om de stichting de gezonde financiële basis te laten behouden wil het bestuur haar doelstellingen bereiken door een bedrijfsvoering te realiseren die een samenspel kent tussen sponsoring, entreegelden, projectmatige subsidies en nevenactiviteiten.

 

 

4. Strategie 2017 :

In 2017 zal het bestuur doorgaan met de ingeslagen nieuwe koers en met de uitvoering van het motto: Ontdek en Beleef. Een koers die niet alleen gericht is op een nieuwe museum locatie maar ook op evenementen elders in het land. Net als 2016 zal ook komend jaar zal de stichting deelnemen aan twee evenementen waar een deel van de collectie werkend aan het publiek getoond wordt. De evenementen waar aan word deelgenomen zijn : “op Herhaling” en “Vesting dagen te Hellevoetsluis”  Daarnaast zal de stichting dit jaar zelf een evenement organiseren. Dit laatste blijft voorlopig nog even een verrassing dus volg de website en de Facebook site voor het laatste nieuws!

Eveneens is het bestuur bezig met een nieuwe locatie. Het doel van de nieuwe locatie is om hier de collectie weer onder te brengen en te kunnen tonen aan het publiek.

 

5. Conclusie/ toekomstvisie :

Het huidige bestuur heeft zich als doel gesteld een meer actieve koers te kiezen met ‘ervaar’ en ‘beleef’ als uitgangspunten. Een koers die niet alleen gericht moet zijn op de vakwereld maar ook op een breder publiek. Samen met de beoogde nieuwe locatie zal de stichting dan ook blijven deelnemen aan landelijke evenementen. Met de nieuwe koers en het opzetten van een nieuwe locatie ligt er een enorme opgave voor de komende jaren. Een opgave die reëel en realiseerbaar is en waar het huidige bestuur positief over gestemd is.
   
   
   
 
Financieel overzicht per 31-12-2015
Debet       Credit    
 
Saldo Rabo rekening 1/1/2015                                                   17.395,38   bestuur-en vrijwilligerskosten 5.033,51
Saldo Rabo telerekening 1/1/2015                                                           32,00   Opheffen Museum 15.830,16
Saldo Spaarrekening 1/1/2015                                                   80.000,00   Verzekering 794,97
  Kosten Bank 172,92
Ontv. Reukema oud ijzer                                                         198,00   Automatiseringskosten 160,14
Rente 1e kwartaal                                                           95,51   Accountantskosten 5.449,84
Rente 2e kwartaal                                                           74,89  
Ontv. Linde gas Benelux                                                             6,00  
Rest. Meeus Ass.                                                         346,06   Saldo Raborekening 31/12/2015 1.824,59
Rente 3e kwartaal                                                           75,79   Saldo Rabotelerekening 31/12/2015 0
Afrekening Bouw & Infra                                                         922,84   Saldo Spaarrekening 31/12/2015 70.000,00
Ontv. Rabo Dalfsen                                                           59,20  
Rente 4e kwartaal                                                           60,46  
     
 
                                                  99.266,13   99.266,13
 
   
   
   
 
Financieel overzicht per 31-12-2016
Debet       Credit    
 
Saldo Raborekening 1/1/2016                                                     1.824,59   bestuur-en vrijwilligerskosten 1.016,51
Saldo Spaarrekening 1/1/2016                                                   70.000,00   Verzekering 1.278,08
  onkosten evenementen 1.399,13
  reclamekosten 569,10
  Kosten Bank 152,15
Eindafrekening                                                     9.215,39   Automatiseringskosten 246,39
Rente                                                           97,50   Accountantskosten 2.213,09
verkoop materialen                                                     1.373,53   materieelkosten 1.226,75
onkostenvergoeding evenementen                                                     5.200,00  
  Saldo Raborekening 31/12/2016 9.512,31
  Saldo Spaarrekening 31/12/2016 70.097,50
 
                                                  87.711,01   87.711,01